Kontaktinfo: Niels-Jacob Brinkvang

One-Pager

BRINKVANG – Tekniskproces knowhow i en vigtig oppetid

Hvor godt har i styr på jeres vedligehold og risikovurdering?

Jeg kan hjælpe din virksomhed med at tackle og løse de opgaver, der ikke prioriteres og løses på grund af manglende ressourcer og tid i en stresset og travl hverdag. Jeg tilbyder en bred vifte af supporttjenester og løsninger, der kan aflaste din virksomhed.

Mine opgaver kan skræddersyes til virksomhedens og jeres individuelle behov, hvoraf jeg er fleksibel i min tilgang, ved at tilpasse mig og levere den bedst mulige service. Ved at outsource jeres opgaver til mig, kan I opnå en større fleksibilitet og skabe mere tid og ressourcer til at fokusere på jeres kerneforretning.

Eksempler på opgaver

 • Eliminering af kendte fejltyper og periodiske fejl ved facilitering af workshops med træning og skoling af teknisk personale og industrioperatører
 • Skabe struktur og systematik gennem opbygning og beskrivelse af vedligeholdsplaner med interval, tjeklister og materiale forbrug, vedligehold til aftalt tid og økonomi
 • Opbygge og implementere årshjul og -planer for eksternservice og bygningsvedligehold
 • Udarbejde kritikalitets analyse af maskiner og reservedele eller opbygge forsikring og risikovurdering af forsyning og bygning inkl. maskiner og udstyr
 • Beskrive og implementere processer og procedurer inkl. Roller og ansvar for Maskin-instruktioner, omstilling og indkøring via guidelines, tjeklister og kompetenceskemaer
 • Projektleder og/eller projektkoordinator for et specifikt projekt eller større opgave
 • Interim teknisk konsulent der er en ekstra ressource – hjælpende hånd i en travl hverdag eller agerer dagligleder i perioden fra en medarbejder / leder stopper og ind til en ny kandidat er startet, herefter overlevering af det tekniske arbejde og ledelse.
 • Bistå som hjælp og support under rekruttering af nye tekniske medarbejdere.

Opnåede mål og resultater i forskellige stillinger

 • Forbedring af pålidelighed og stabilitet på 15% gennem:
  • Implementering af planlagt forebyggende vedligehold ved brug af elektronisk ved-ligeholdelsessystem og mobilløsning inkl. sommer- og julevedligeholdelsesstop
  • Optimering af arbejdsgange i vedligehold ved brug af LEAN filosofien med fokus på planlægning (tjekliste og materialer) og skemalægning (tid, sted og ressourcer)
 • Øget produktivitet og effektivitet på 10% gennem:
  • Forandringsprojekt med kompetenceafklaring i vedligehold og opnået fleksibilitet med udvikling af teknisk personale ”Klæde medarbejderne på”
  • Øget produktiviteten med fokus på service, effektivitet og værdiskabelse med involvering og aktivt samarbejdet med medarbejderne og organisation
  • Optimering af processer, arbejdsgange og tid gennem arbejdet ved brug af LEAN filosofien og derved øget produktivitet med fokus på værdiskabelse
 • Opex og Capex optimering på 20% gennem:
  • Udarbejdet og implementeret vedligeholdelses strategi med fokus på fundamentet ”Basis på plads” og reduktion af omkostninger på vedligeholdelsesbudget
  • Skabt en overordnet maskinvurdering der ligger til grund for investeringsstrategien
  • Udarbejdet forsikring- og risikovurderingsplan for bygning, forsyning og maskiner