Kontaktinfo: Niels-Jacob Brinkvang

LinkedIn opslag & artikler

Om BRINKVANG – Selvstændig teknisk konsulent: BREAKING NEWS – Nye tider, nye muligheder, da jeg pr. 1. juni 2023 startet som selvstændig ”Teknisk konsulent – Interim – Kontrakt – Freelance” i mit eget firma: BRINKVANG 😀

Historien bag logoet for mit firma BRINKVANG selvstændig teknisk konsulent 😀

Læs og søg inspiration i LinkedIn indlæg fra BRINKVANG på opgaver som BRINKVANG løser:

Er dine tekniker klædt på til de udfordringer i står overfor og udvikler i deres færdigheder?

Har i styr på vedligeholdelsesprocessen og arbejder effektivt ellers kan BRINKVANG hjælpe?

BRINKVANG har ledig kapacitet tilgængelig efter sommerferien i starten af 3. kvartal 2024!

Sikkerhed og arbejdsmiljø er vigtigt – BRINKVANG har indspil og arbejder altid sikkert 😀

Optimer drift, data og medarbejder involvering, skræddersy løsninger, bedre vedligehold 😀

Læs om hvordan BRINKVANG griber arbejdet med og fejring af kundeopgaver an?

Kontakt BRINKVANG der kan hjælpe dig med at coache og træne dit vedligeholds team 😀

Gør som vi plejer, får vi det vi plejer. Vi skal forbedre, forandre, forankre! Kontakt BRINKVANG 😀

Hvis ledelse med hjertet af mennesker skal i fokus og skabe værdi kontakt da BRINKVANG 😀

Hvorfor er vi så dårlige til vedligehold? BRINKVANG kan hjælpe dig med at blive bedre 😀

Vedligeholdstyper? BRINKVANG kan understøtte og supportere dit valg af vedligeholdstype!

Opgrader teknisk personale i årsagsanalyse og problemløsning faciliteret af BRINKVANG

BRINKVANG kan hjælpe med at få basis på plads og beskrevet vedligeholdsprocessen

Support til at bryde ud af den “Onde reaktive vedligeholds cirkel”? Kontakt BRINKVANG

BRINKVANG mission om at hjælpe virksomheder til bedre pålidelighed og stabilitet på assets

Hvor høj er jeres tekniske nedetid vs. Hvor god er jeres tekniske oppetid? Kontakt BRINKVANG

BRINKVANG ledig tid i kalenderen, kan træde til med kort varsel, for tvivl ikke hjælpen er nær!

Rekruttering af teknisk personale BRINKVANG på sidelinjen og support i overgangsperiode!

Reference – udtalelse – anbefaling af BRINKVANG vs. netværk = Nye kunder?

Hvorfor er vi så dårlige til vedligehold? Kontakt BRINKVANG – Selvstændig teknisk konsulent!

Har I udfordringer med oppetiden på maskiner og udstyr? Mange driftsstop? Høj nedetid?

Ubrugte midler sidste på året? Her kan BRINKVANG træde til som support og sparring!

BRINKVANG har ledig tid i kalenderen til jeres tekniske / vedligeholdelses opgaver / projekter

Fortrolighed vs. Forretningshemmeligheder – Har i styr på samarbejdsaftalerne?

Mangel på tekniske resourcer kontakt BRINKVANG – Selvstændig teknisk konsulent

Teknisk nedetid vs. Teknisk oppetid! – Hvilket dilemma står du i og har brug for BRINKVANG?

Hvis vedligehold ikke er ”Raketvidenskab”, hvorfor viser det sig alligevel svært at få styr på?

Hvor kritisk er det for jeres virksomhed når en videns medarbejder i en teknisk stilling forlader jeres virksomheden? Hvor sårbare er i når en videns medarbejder / leder stopper pludseligt?

Har i udfordringer med oppetiden “Kendte fejltyper / periodiske fejl” på maskiner og udstyr?

Hvor høj er jeres teknisk nedetid i dag vs. Hvor god er jeres tekniske oppetid? Hvor er smerte-grænsen, når det kommer til at forbedre pålideligheden og stabiliteten på maskiner og udstyr?

BREAKING NEWS – Nye tider, nye muligheder, da jeg pr. 1. juni 2023 startet som selvstændig ”Teknisk konsulent – Interim – Kontrakt – Freelance” i min egen virksomhed BRINKVANG 😀